Hội nông dân xã Thạch Thắng đã đạt 65% các chỉ tiêu nghị quyết đề ra và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

      Ngày 6/8/2021, Hội nông dân xã Thạch Thắng đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiêm kỳ thực hiện nghị quyết Đại Hội nông dân xã Thạch Thắng nhiệm kỳ 2018, 2023 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị diển ra trong không khí khẩn trương đoàn kết thẳng thắn, nhằm rà soát đánh giá so sánh kết quả và xây dựng các phương hướng giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị ở huyện có đồng chí Bùi Khắc Chinh, phó chủ tịch Hội nông dân huyện. Ở xã có đồng chí Nguyễn Tất Cường-bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Bá Từ Chủ tịch UBND xã, đồng chí Trần Bá Tâm phó chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Nam Long Chủ tịch UBMTTQ xã, các đồng chí đại diện các đoàn thể cấp xã, các HTX, các đồng chí UVBCH Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2025 cùng toàn thể cán bộ các chi hội nông dân trong địa bàn toàn xã.

       Nông dân trong toàn xã chiếm hơn 90% dân số và trên 60% lực lượng lao động xã hội; trong đó có gần 800 hội viên nòng cốt, sinh hoạt tại 5 chi hội. Nông dân có truyền thống yêu nước và cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tích cực thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau XĐGN và vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa mới, chủ động bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, xóa bỏ tệ nạn xã hội, tích cực học hỏi sáng tạo áp dụng KHKT vào sản xuất. Mong muốn có môi trường sản xuất đầu ra nông sản ổn định và vật tư nông nghiệp chất lương hợp lý về giá cả.

 • Đồng chí Hoàng Thị Hiệp thay mặt Ban thường vụ
 • thông qua dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ.

       Công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường và đổi mới mạnh mẻ về cả hình thức tổ chức và nội dung. Trong nữa nhiệm kỳ đã triển khai kết quả 36 cuộc với 7200 lượt người tham gia; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng chống, ứng phó giảm nhẹ thiên tai; khắc phục khó khăn vươn lên ổn định sau lũ lụt, 17 cuộc với 4250 lượt người tham gia với nhiều hình thức phong phú[1], hiệu quả.

       Công tác xây dựng tổ chức hội được tăng cường đổi mới. Nội dung chất lượng của các cuộc hội nghị, sinh hoạt chi hội được đổi mới thiết thực bổ ích nên thu hút bà con nông dân tích cực tham gia. Trong nữa nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 55 hội viên mới đạt 85% kế hoạch ; giới thiệu hội viên ưu tú cho tổ chức Đảng kết nạp 7 đảng viên mới (đạt 75% NQ ). Tăng cường cán bộ Hội cấp trên tham gia sinh hoạt chi Hội, kết quả đã có 12 lượt cán bộ BTV Hội Nông dân xã về dự sinh hoạt chi Hội.

      Công tác kiểm tra giám sát được duy trì thường xuyên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, HND xã đã tham gia giám sát và PBXH tổ chức giám sát 4 cuộc. Tổ chức kiểm tra công tác hội 12 cuộc, kiểm tra công tác ủy thác 2 nguồn vốn và sử dụng vốn vay 24 cuộc tạ các tổ vay vốn và các hộ vay.

        Công tác xây dựng quỹ hội được các đơn vị quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, đến nay cơ sở Hội có quỹ hội 10 triệu đồng/năm, chi hội có quỹ bình quân 60.000 - 65.000 đ/hội viên/năm (đạt 100% NQ) tiêu biểu như chi hội Trung Phú, Hòa Bình.

       Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng thực chất: Hàng năm BTV HND xã tổ chức ký kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về công tác hội, phong trào nông dân và các nhiệm vụ chính trị của xã; Xây dựng thang điểm để đánh giá kết quả phong trào thi đua cuối năm: Nữa đầu nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức Hội nghị điển hình, tiên tiến vinh danh cho 1 tập thể và 6 cán bộ, hội viên tiêu biểu, xuất sắc điển hình trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2015 -2020. Bình xét đề nghị huyện hội và UBND xã khen thưởng 8 tập thể 12 các nhân. Xếp loại thi đua hằng năm có trên 80% chi hội vững mạnh, không có chi hội trung bình và yếu. HND xã hàng năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.(đạt 100% NQ ) Được UBND huyện và Hội nông dân Huyện tặng giấy khen.

        * Về sản xuất Nông nghiệp: Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân luôn tích cực áp dụng KHKT, đưa giống mới đầu tư vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất trên đơn vị diện tích, bình quân hàng năm năng suất đạt 5,5 đến 6tấn/ha, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt từ 3000 – 3,500tấn, (trong đó: lúa diện tích 330 ha,  năng suất đạt từ 5,5-6tấn/ha, lạc 7 ha năng suất đạt 20-26tạ/ha, Sản lượng lúa tăng 500 tấn so với đầu nhiệm kỳ, diện tích Lạc giảm 23 ha so với đầu nhiệm kỳ, rau màu các loại hàng năm ước đạt từ 70-90 tấn tăng 20 tấn so với đầu nhiệm kỳ, tuy nhiên do ảnh hưởng covid 19 nên giá cả thấp thua so với đầu nhiệm kỳ)

       * Về chăn nuôi: Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn đầu tư vào phát triển chăn nuôi theo hướng liên doanh, liên kết chăn nuôi gia trại, trang trại. Hội đã vận động thành lập được 3 THT(1 THT chăn nuôi bò, 1 THT chăn nuôi gà, 1 THT thu hoạch lúa, THT nuôi bò  đã phát huy hiệu quả). Tổng đàn lợn 2100 con (ở thời điểm phát triển nhất là 3000 con) giảm 900 con so với năm 2018) do tác động dịch tả lợn Châu phi năm 2020, 2021; Tổng đàn trâu bò hiện nay 1265 con, (tăng 15 con so với đầu nhiệm kỳ, đợt dịch u da nổi cục chết 14 con), đàn gia cầm có 45.000 con, tăng 8000 con so với đầu nhiệm kỳ)

        * Về nuôi trồng thủy sản: Hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển có hiệu quả khá, có 132 hộ, tổng diện tích nuôi trồng đạt 37,2 ha, sản lượng đạt 20,5tấn (giảm 9,5 tấn so với đầu nhiệm kỳ do thiệt hại lủ lụt hằng năm).

        * Công tác Hỗ trợ nông dân được quan tâm và triển khai hiệu quả. Nguồn vốn Ngân hàng CSXH: có 6 tổ TK -VV, cho 205 hộ vay vốn với tổng dự nợ 8,342 tỷ đồng, số hộ tham gia gửi tiền tiết kiệm 189 hộ với số tiền 388,6 triệu đồng. Ngân hàng NN&PTNT có 8 tổ vay vốn cho 219 hộ vay, tổng dư nợ 16,3 tỷ đồng . Nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân của TW 300 triệu đồng tại 10 hộ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Hằng năm Hội phối hợp với các trung tâm dạy nghề, khuyến nông, chuyển giao KHCN của tỉnh và huyện để đào tạo nghề cho hội viên, đã tổ chức 2 lớp dạy nghề cho 70 hội viên  (đạt 90% NQ ĐH). Tổ chức 24 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, công nghệ sinh học, 6 lớp Hội thảo XKLĐ tại xã và thôn.

* Phong trào SXKD giỏi phát động và ký kết thi đua thường xuyên. Trong nữa nhiệm kỳ năm qua có 1163 lượt hội viên đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp, có 930 lượt hội viên đạt hộ SXKD giỏi các cấp (đạt 60% NQ ĐH). Đã có 18 mô hình kinh tế có quy mô sản xuất lớn thu hút nhiều lao động; mức thu lợi nhuận hàng năm trên 100 triệu đồng. Vận động hội viên nông dân phá ô thửa nhỏ xây dựng cánh đồng lớn tại Thôn Nam thắng diện tích 20ha. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của những người nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới .

        *Phong trào nông dân tham gia XDNTM được triển khai quyết liệt, thường xuyên. Hội đã vận động hội viên hiến đất ở, đất sản xuất 2250 m2; Đến nay đã xây dựng 2,9 km đường bê tông, 1,4 giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng đạt 1,5 km, đổ lề 1,3 km, 2,5 km hàng rào xanh, 4,4 thảm nhựa các bon trong đó 2,8 km đường trục thôn do nguồn kinh phí hổ trợ 3 cấp và nhân dân đóng góp. Tham gia xây dựng chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa  san mặt bằng, lát gạch có khu vui chơi thể thao phục vụ người dân ; làm vệ sinh môi trường thôn xóm với 6500 ngày công.

Giúp đỡ hội viên và nhân dân xây dựng vườn mẫu 3 vườn ( 50% so NQ ĐH) với 178 ngày công, cải tạo vườn tạp chỉnh trang vườn hộ 145 vườn (đạt 70% so NQ ĐH) với 1670 ngày công. trồng chăm sóc cây bóng mát 115 cây, cung ứng giống cây phục vụ xây dựng vườn mẫu, KDCM 560 cây giống. Vận động hội viên xây dựng được 3 mô hình kinh tế (đạt 60% NQ), 3 THT (đạt 60% NQ) . Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như làm vệ sinh trên các tuyến đường, xây dựng bể bioga, bể xử lý nước thải, hố xử lý rác hữu cơ, ống bi thu gom bao bì thuốc BVTV. Vận động cán bộ, hội viên sử dụng đệm lót sinh học, chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, phát động phong trào vệ sinh môi trường đồng ruộng; phối hợp với Trung tâm Y tế của huyện, cán bộ địa chính tài nguyên môi trường, trạm xá xã để tuyên truyền về NSVSMT, đảm bảo ATTP;  xây dựng 3 chi hội xanh - sạch - đẹp- sáng (tăng 30% so với đầu kỳ),  6 tuyến đường tự quản từ xã đến các chi hội (đạt 70% NQĐH)

       *Thực hiện phong trào đảm bảo QP-AN. Hằng năm thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa HND với BCHQS xã. Vận động hội viên tích cực tham gia lực lượng dân quân, quân dự bị động viên; chấp hành tốt mệnh lệnh quân sự. Tích cực tham gia huấn luyện quân sự hằng năm. Vận động con em hội viên nông dân chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tặng 35 suất quà với số tiền 5,6 trđ tặng tân binh và thăm hỏi cho gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày lễ, tết. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thường xuyên nắm thông tin cung cấp kịp thời về tố giác tội phạm, TNXH, vận động hội viên chấp hành tốt pháp luật và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đảm bảo ATGT. Kết quả có 100% cán bộ, hội viên nông dân ký cam kết chấp hành tốt luật giao thông, 100% cơ sở Hội ký kết chương trình phối hợp với ngành Quân sự, công an, vận động hội viên đảm bảo QPAN trên địa bàn(đạt 100% chỉ tiêu ĐH).

 • Đồng chí Lê Hữu Nam chủ tịch hội nông dân xã báo cáo sơ kết
 • hoạt động 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

       Hội nghị cũng đã đánh giá và ghi nhận những kết quả phong trào hội trong 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh bệnh trên đàn gia súc gia cầm và đại dịch covid -19. Nhưng với sự lảnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng chính quyền và Hội cấp trên, sự đồng tình ủng hộ và cố gắng vươn lên của bà con nông dân nên phong trào Hội đã đạt nhiều kết quả tích cực.Vụ đông xuân được mùa toàn diện năng suất lúa trên 6 tấn/ha, lạc đạt 2,6 tấn/ ha, kinh tế vườn phát triển mạnh. Sâu bệnh dịch bệnh từng bước khắc phục và khống chế giảm thiểu thiệt hại. Công tác phòng chống Covid 19 triển khai quyết liệt đồng bộ ngăn chặn trường hợp lây nhiểm bệnh trên địa bàn, bà con bị ảnh hưởng bởi covid19 được quan tâm hổ trợ kịp thời, tạo niềm tin trong Nhân dân.

 • Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Khắc Chinh
 • phó chủ tịch Hội nông dân huyện Thạch Hà

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Khắc Chinh phó chủ tịch Hội nông dân huyện Thạch Hà và đồng chí Nguyễn Tất Cường, Bí thư đảng ủy đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả mà cán bộ hội viên nông dân xã đã đạt được trong nữa đầu nhiệm kỳ qua. Ghi nhận những đóng góp, vai trò của hội viên nông dân xã trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN xây dựng nông thôn mới. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới cán bộ hội viên nông dân xã cần nổ lực quyết tâm, đoàn kết phấn đấu, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra; xây dựng các chương trình kế hoạch có phương án giải pháp phù hợp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Trao quà lưu niệm cho các đồng chí nghỉ Ban chấp hành

         Cũng tại hội nghị này Ban chấp hành hội nông dân xã cũng đã tiến hành bầu đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt ( Chi hội  Yên Lạc) và đồng chí Hồ Khắc Tùng (HTX Thắng lợi) bổ sung vào UVBCH nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế 2 đồng chí đã nghỉ công tác. Hội nghị cũng đã tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nghỉ Ban chấp hành.


 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Thư viện ảnh
   Liên kết website
  Thống kê: 150.362
  Online: 10