Ủy ban Bầu cử xã Thạch Thắng vừa thông qua Nghị quyết số 03/NQ-UBBC, ngày 31/5/2021 về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lễ khai mạc cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 tại khu vực bầu cử số 2 xã Thạch Thắng

Cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, xã Thạch Thắng có 5/5 tổ bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Theo đánh giá, cuộc bầu cử tại xã Thạch Thắng đã diễn ra dân chủ, đúng luật định, đảm bảo an toàn. Các cử tri đã bầu đủ, bầu đúng 2 ĐBQH; 5 đại biểu HĐND tỉnh; 05 đại biểu HĐND huyện và 25 đại biểu HĐND xã.

Trong số 25 người trúng cử đại biểu HĐND xã Thạch Thắng khóa XX, người đạt số phiếu cao nhất là 99,78%, người thấp phiếu nhất là 69,1%. Có 16/25 đại biểu tái cử; 09/25 đại biểu tham gia lần đầu; 2 đại biểu tôn giáo; 06 đại biểu là nữ; 4 đại biểu ngoài Đảng.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.586
    Online: 6