Ngày 09 tháng 7 năm 2020 xã Thạch Thắng tiến hành tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại thôn Trung Phú.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Ban dân vận huyện ủy, đồng chí Võ Tá Lợi- Phó Phòng GDĐT huyện Thạch Hà.

Trên cơ sở nhận thức “nước lấy dân làm gốc”, xây dựng một nhà nước thật sự dân chủ - nhà nước của dân, do dân, vì dân với phương châm “hướng về cơ sở, lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy dân chủ, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành, quản lý và cải cách hành chính của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, hiệu quả của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức và phát động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Ban Thường vụ Đảng ủy xác định “việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là một trong những kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; làm tốt hoạt động đối thoại với nhân dân sẽ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm được tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn nhân dân đang quan tâm, giảm việc khiếu nại, tố cáo và đơn, thư vượt cấp của người dân; đồng thời huy động được sức dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Tại các hội nghị đối thoại đã nhận được 7 ý kiến, các ý kiến của người dân tập trung về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư, về sản xuất nông nghiệp, giao thông nội đồng, kênh mương tiêu thoát nước,… Các ý kiến của nhân dân tại các hội nghị đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời trả lời, giải quyết.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 120.857
    Online: 7