ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH THẮNG

 

 


Số: 38/ UBND

Về việc tiếp tục  tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thạch Thắng, ngày 27 tháng 5  năm 2019

Kính gửi:  

-              Các đồng chí trưởng, phó các đoàn công tác chỉ đạo các thôn;

-              Các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnhDịch tả lợn Châu Phi;

-              Đoàn liên ngành cấp xã;

-   Các đồng chí lãnh đạo 5 thôn;

-   Cán bộ thú y;

-   Đài truyền thanh xã;

-   Chủ lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung;

-   Các hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn xã.

Đến nay đã có 43/64 tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, số lượng lợn ốm, chết phải tiêu hủy là 1,8 triệu con. Tại Hà Tĩnh, từ ngày 16/5/2019 dịch đã xuất hiện tại Thị trấn Cẩm Xuyên, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Tuy vậy ý thức người dân vẫn chưa thực sự vào cuộc trong công tác phòng chống dịch bệnh, việc rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng người dân chưa duy trì thường xuyên, việc mua bán vận chuyển lợn trên địa bàn vẫn còn tùy tiện chưa được quản lý chặt chẽ đó là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh trên địa bàn là rất cao. Trên địa bàn huyện, qua xét nghiệm mẫu lợn chết trên kênh N9 thuộc địa bàn xã Thạch Lạc (số lượng lợn chết từ 25-27 con, trôi theo dòng nước từ trên nguồn về), cho kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Để chủ động ngăn chặn phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh vào địa bàn xã, UBND xã đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch; các đoàn công tác, lãnh đạo các thôn; cán bộ thú y, chủ lò giết mổ gia súc, gia cầm; các hộ chăn nuôi tập trung triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, với các nội dung trọng tâm sau:

1. Ban văn hóa, đài truyền thanh xã: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, các biện pháp phòng, chống dịch để người dân biết, tự giác thực hiện.

Hiện nay nguồn lây nhiễm bệnh có trong nguồn nước kênh Kẽ Gỗ, ao đầm: Yêu cầu các hộ chăn nuôi không sử dụng nguồn nước tưới từ kênh Kẽ gỗ, ao đầm để vệ sinh chuồng trại, tắm rửa cho lợn; bà con khi đi làm đồng về phải vệ sinh sạch tay chân bằng xà phòng diệt khuẩn và hóa chất chuyên dụng trước khi tiếp xúc với chuồng trại và khu vực chăn nuôi. Trong giai đoạn hiện nay, hạn chế việc sử dụng các loại thức ăn ngoài đồng ruộng liên quan đến nguồn nước từ kênh Kẽ Gỗ, nếu bắt buộc sử dụng thì phải được nấu chín trước khi cho ăn.

100% hộ chăn nuôi cần phải thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, lối ra vào, các khu vực liên quan bằng vôi bột, hóa chất với tần suất 1 lần/ngày; (Đối với hóa chất phải pha đúng nồng độ hướng dẫn của nhà sản xuất và phun ướt bề mặt khu vực, vật dụng cần tiêu độc).

Khi lợn đến thời kỳ xuất bán khuyến cáo nhân dân bán ngay và không nên tăng đàn, tái đàn trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt khi đã xuất bán lợn phải đúng quy định kiểm dịch, tốt nhất dừng hẳn chăn nuôi khi đã xuất bán trong thời điểm hiện nay, tuyệt đối không được mua lợn giống ngoài địa phương về tái đàn hoặc lợn không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; chỉ tổ chức chăn nuôi trở lại khi đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kiến thức chuyên môn, nguồn lực tài chính và cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cán bộ thú y.

- Không cho người, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi... vào khu vực chăn nuôi khi chưa thực hiện việc tiêu độc khử trùng, không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Làm hố sát trùng, phun thuốc khử trùng trước lúc qua chuồng trại để đảm bảo tất cả người, phương tiện, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi không mang theo mầm bệnh vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi; phải sát trùng thật kỹ dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ thú y, vật dụng liên quan trước khi sử dụng; ngăn chặn các nguồn lây nhiễm gián tiếp.

Khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân; lợn có các biểu hiện nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi báo ngay cho chính quyền địa phương, cán bộ thú y để kịp thời kiểm tra, hướng dẫn xử lý. Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi.

Nếu để xảy ra vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, để dịch bệnh phát sinh lây lan thì các tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử lý theo quy định.

2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đoàn liên ngành cấp xã: Tăng cường tập trung công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn trên địa bàn. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ, đột xuất kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, nhất là tại các nơi có mật độ chăn nuôi lớn, các thôn có trục đường giao thông chính đi qua; lò giết mổ tập trung. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện trong công tác kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hộ chăn nuôi, các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giết mổ tập trung, chợ buôn bán sản phẩm động vật; chỉ đạo Ban quản lý chợ thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ; lập rào chắn trên hệ thống kênh; rào chắn tại các trục đường giao thông.

3. Đối với đoàn công tác, cán bộ chăn nuôi thú y, lãnh đạo các thôn: Các đoàn công tác phối hợp lãnh đạo các thôn kiểm tra chỉ đạo 100% hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn phải thực hiện tiêu độc khử trùng, rắc vôi phòng dịch lối ra vào chuồng trại. Kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên các hộ chăn nuôi trong việc rắc vôi, tiêu độc khử trùng, duy trì thường xuyên đúng định kỳ.

Chỉ đạo các thôn tổ chức rắc vôi tại trục đường vào thôn theo phương châm nhà giữ nhà, thôn giữ thôn không để dịch bệnh lây lan đến hộ gia đình, đến thôn mình.

Chỉ đạo thực hiện ngay đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các chuồng trại, dụng cụ, môi trường chăn nuôi, các trục đường giao thông chính, các chợ buôn bán sản phẩm động vật, các cơ sở giết mổ tập trung bằng vôi bột và hóa chất từ nay cho đến hết ngày 10/6/2019

- Ban chăn nuôi thú y xã tiếp tục tham mưu tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch có hiệu quả ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã.

4. Đối với chủ lò giết mổ: Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát giết mổ, đảm bảo gia súc đưa vào giết mô phải an toàn dịch bệnh. Thường xuyên tiêu độc, khử trùng trong và ngoài khu vực giết mổ. Nghiêm cấm việc nhập gia súc từ tỉnh khác vào cơ sở giết mổ mà không có hồ sơ, thủ tục theo quy định. Nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm các hình thức xử lý theo quy định

Nhận được thông báo chỉ đạo này yêu cầu Ban chỉ đạo, thủ trưởng các cấp, các ngành, đoàn liên ngành xã, cán bộ thu y, đài truyền thanh xã, lãnh đạo 5 thôn, tuyên truyền chỉ đạo thường xuyên trên hệ thống thông tin đại chúng. Quán triệt chỉ đạo lò giết mổ và nhân dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN  DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Bá Từ

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 128.587
Online: 7