Thực hiện kế hoạch số 100/KH-TrMN ngày 14 tháng 9 năm 2019. Chuyên môn tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường nhằm bồi dưỡng năng lực cho các giáo viên.

Thực tế tại Huế- Lớp quản lý GD


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 117.359
Online: 14