Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2019 hội Khuyến học xã Thạch Thắng tiến hành Đại Hội Khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có các đồng chí trong thường trực hội Khuyến Học huyện Thạch Hà; Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ xã, các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể cấp xã, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm Y tế và 86 Đại biểu Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, dưới  sự lãnh đạo của hội Khuyến học huyện Thạch Hà, sự quan tâm  của thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã, sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể lãnh đạo các trường học, sự vào cuộc của BCH phụ trách các đơn vị thôn, các dòng họ, các nhà hảo tâm, con em công tác trên mọi miền đất nước, sự nổ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên, Hội Khuyến học xã nhà đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch. Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học xã đã có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đóng góp tích cực và quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo và sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Trong nhiệm kỳ IV, Hội Khuyến học đã chỉ đạo các chi hội thôn, các ban khuyến học dòng họ, giáo họ, nhà trường, đoàn thể có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức tổ chức hoạt động và đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tham mưu tư vấn với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức phát triển cơ sở hội và hội viên, hỗ trợ có hiệu quả giáo dục các trường học, chăm lo việc học tập cho người lớn mà trọng tâm là xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm HTCĐ; đóng góp tích cực vào việc nâng cao dân trí đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Các chi hội, Ban khuyến học đã có sáng kiến tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thúc đẩy phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” theo các tiêu chí do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành. Đặc biệt các chi hội, ban khuyến học hội tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ cho công tác khuyến học phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực                                                                                                                                                        Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Thạch Thắng khóa V,  nhiệm kì 2019 - 2024 thống nhất thông qua các chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ mới với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau:

Trong 5 năm tới phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau đây:

- Phát triển hội viên đạt 100% trên tổng số hộ dân.

- Xây dựng chi hội thôn, trường học đạt 100%

- Ban khuyến học dòng họ có nhà thờ đạt 80%

- Gia đình học tập đạt 90%, trong đó 50% tiêu biểu, 20% tiêu biểu xuất sắc.

- Dòng họ học tập đạt 75%

- Cộng đồng học tập đạt 100%

- Đơn vị học tập đạt 100%

- TTHTCĐ tiêu biểu xuất sắc

- 3 nhà trường đạt và nâng cao các tiêu chí chuẩn quốc gia

- Học tập của người lớn tại TTHTCĐ: 77%

- Quỹ khuyến học cố định của Hội đạt 50 triệu đồng

- Quỹ KH các dòng họ có từ 3 triệu đồng trở lên

- Bình quân quỹ so nhân khẩu: 45.000đ/khẩu

- Xếp loại tổ chức Hội KH xã: xuất sắc trong suốt nhiệm kì.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Đại hội nhất trí thực hiện 8 nhóm giải pháp mà  báo cáo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2019-2024 đã trình bày đó là:

1. Tiêp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đề án theo Quyết định 89, 281/QĐ-TTg theo lộ trình ban chỉ đạo các cấp triển khai, giai đoạn 2019 - 2020. Tổ chức tốt công tác tổng kết giai đoạn 2017 - 2020 chu đáo.

2. Thường xuyên quan tâm xây dựng hội vững mạnh về tổ chức, 100% chi hội cơ sở, các dòng họ có đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, có phương pháp làm việc khoa học. Hàng quý có báo cáo sơ kết giữa Ban thường trực xã về tình hình, chất lượng hoạt động của cơ sở, các nhà trường thường xuyên khơi dậy tinh thần học tập của con em, động viên giáo viên tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để sớm hòa nhập cộng đồng, chống tệ nạn bạo lực học đường và các tệ nạn khác.

3. Phối hợp với các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm chăm lo xây dựng phong trào khuyến học 1. Tiếp tục mở rộng và nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động.

4. Tiếp tục đa dạng các hình thức vận động và xã hội hóa việc xây dựng quỹ khuyến học để tạo và duy trì nguồn quỹ.

Tham mưu với lãnh đạo xã, họ Ngô Doãn phát động ra mắt quỹ khuyến học lấy tên danh nhân lịch sử Nguyễn Hoằng Nghĩa.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào HTSĐ, cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập theo lộ trình sau giai đoạn 2020. Thực hiện tốt và duy trì tiếng trống khuyến học nhằm xây dựng nền nếp tự học ở nhà của các học sinh.

6. Cũng cố, xây dựng TTHTCĐ đủ mạnh, đa hạng hóa hình thức hoạt động cụ thể là:

Thành lập tổ chuyên môn soạn thảo chương trình, biên soạn tài liệu, tự giảng. Kết hợp các trung tâm, các Sở, Phòng, ngành liên quan tổ chức các lớp học chuyển giao khoa học công nghệ. Đào tạo, giới thiệu việc làm cho lực lượng lao động của địa phương. Tổ chức xây dựng HTX làm túi cói phục vụ cuộc vận động bãi bỏ dùng túi ni lông của Chính phủ.

7. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm theo kế hoạch, tổ chức bình xét gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập theo bộ tiêu chí mới.

8. Một số giải pháp chủ yếu:

Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên toàn dân tham gia xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng TTHTCĐ đạt tiêu chuẩn.

- Phát huy dân chủ, động viên nhân dân và toàn xã hội giúp đỡ vật chất xây dựng cơ sở vật chất các trường học và xây dựng  quỹ khuyến học.

- Tiếp tục vận động các dòng họ củng cố, thành lập ban khuyến học, cần phát triển khuyến học hộ gia đình, các doanh nghiệp, HTX.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài của địa phương, có chủ trương phát động xây dựng nguồn quỹ khuyến học đủ mạnh, hỗ trợ ngân sách hoạt động cho công tác khuyến học, tránh lạm dụng quỹ khuyến học trong chi tiêu hoạt động theo điều lệ hội Khuyến học Việt Nam

Đại hội đã bầu đội ngũ Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: 17 ông (bà) có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo phong trào hội trong suốt nhiệm kỳ.

 

Nhà giáo Đoàn Trọng Nghĩa phó Chủ tịch hội Khuyến học huyện

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tài Bí thư Đảng ủy xã

 

 

Ban chấp hành mới nhận nhiệm vụ

 

 

 

Đại hội kêu gọitoàn thể cán bộ, hội viên, đoàn kết thống nhất, tâm huyết, trách nhiệm khắc phục khó khăn, hạn chế, khuyết điểm  quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ  Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

 

 

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Thư viện ảnh
 Liên kết website
Thống kê: 150.362
Online: 13