Hoàn thành đủ các tiêu chí đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Do vậy, ngay sau khi được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trên cơ sở rút kinh nghiệm, phân tích những mặt được, mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, địa phương đã chủ động xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững lòng nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Xã Thạch Thắng là một trong 05 địa phương của huyện Thạch Hà đã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Tuy vậy, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài nên những tháng đầu năm 2018 Cấp ủy, chính quyền xã Thạch Thắng tiếp tục phát huy tối đa sức mạnh nội lực của nhân dân để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm địa phương đã tổ chức rà soát, xây dựng khung kế hoạch cụ thể thực hiện từng tiêu chí; tổ chức họp nhân dân để bàn bạc công khai, dân chủ, thống nhất nội dung, chương trình hoạt động; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.

Nhân dân thôn Trung Phú đổ đường bê tông nông thôn 

Theo Chủ tịch UBND xã Trần Bá Từ, đạt chuẩn NTM đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của thời tiết và biến động của thị trường như hiện nay. Để nâng cao chất lượng các tiêu chí, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã tiếp tục xây dựng khung Kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn 2018-2020, nhất là đối với các tiêu chí như: Giao thông; khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; thu nhập; y tế; môi trường... Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, phát huy hiệu quả các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ bám sát cơ sở đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới

Huy động các lực lượng của xã giúp thôn xây dựng nông thôn mới  

Qua 4 tháng đầu năm 2018, địa phương đã huy động mọi nguồn lực triển khai đổ bê tông gần 1km đường trục thôn, trên 3km đường ngõ xóm; 1,5km rãnh thoát nước; 1,2km kênh mương nội đồng; huy động hàng ngàn ngày công của hội viên, đoàn viên và nhân dân phá bỏ, chỉnh trang trên 100 vườn tạp; tổ chức nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất...Những kết quả đạt được cùng với sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong thời gian qua, tin tưởng xã Thạch Thắng sẽ giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, hoàn thành kế hoạch đề ra năm 2018.

Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới:

 

 

 

 

 

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 117.395
    Online: 16