Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đặc biệt là duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, nề nếp chính quy...

Sáng nay (3/5), Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị

Qua gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và quyết liệt.

Tổ chức 21 lớp học tập về các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 6 Đảng ủy cơ sở, 13 đảng ủy quân sự huyện, thị, thành phố… với tổng số 1368 đảng viên và 22 lớp cho các đối tượng cán bộ, chiến sỹ theo quy định.


Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, xây dựng các hệ thống panô, áp phích, biển bảng về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo 6 đảng bộ, cơ sở trực thuộc, 13 đảng bộ quân sự huyện, thị, thành phố tổ chức 2 đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm, phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

hmgjjjjgk


BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 117.380
    Online: 14